Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Czarna Siekiera, prowadzony pod adresem czarnasiekiera.pl (dalej zwaną Witryną).

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Czarna Siekiera Sp. z o.o. o numerze NIP 5842801536, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kraszewskiego 14/2 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji jest Marcel Tyszkiewicz. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej proszę zgłosić poprzez e-mail: pomoc@czarnasiekiera.pl.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie (również zwanymi ciastkami) podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookie wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookie wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookie są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji losowego i unikalnego identyfikatora, który m. in. umożliwia powrót do Witryny bez kolejnego logowania się. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookie lub je usunąć na stałę, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookie sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w pliku cookie, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Adres do dostawy
  4. Numer telefonu

W przypadku klientów firmowych również:

  1. Nazwę firmy
  2. Numer NIP
  3. Adres do faktury

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Aktualizacja swoich danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu pomoc@czarnasiekiera.pl.

Usunięcie swoich danych

W celu usunięcia swoich danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres pomoc@czarnasiekiera.pl z prośbą u usunięcie danych.

Prawo rachunkowe nakłada obowiązek przechowywania faktur przez 5 lat na każdego przedsiębiorcę w Polsce. Z tego tytułu nie będziemy mogli usunąć Państwa faktur przed upływem tego czasu. Wszystkie pozostałe informacje, takie jak Państwa konto w bazie danych Witryny oraz historie zamówień i płatności zostaną usunięte na Państwa życzenie.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę poprzez zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Czarnej Siekiery. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie (w stopce e-maila znajdą Państwo link do wypisania się).

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  • Firmy kurierskie – w celu realizacji dostawy zamówienia
  • Operator systemu płatności – w celu opłaty zamówienia
  • Biuro/system księgowości – w celu prowadzenia wymaganych prawnie ksiąg rachunkowych

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jest MaxMind.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności: wymuszanie szyfrowanych połączeń na naszej stronie internetowej; wymuszanie bardzo silnych haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowewego naszych pracowników; wykonywaniu regularnych aktualizacji oprogramowania.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.